סיורים בירושליםסיורי סליחות- "אדון הסליחות"

"א?דו?ן ה?ס??ל?יחו?ת, ב?ו?ח?ן ל?ב?בו?ת, ג?ו?ל?ה ע?מו?קו?ת, ד?ו?ב?ר צ?ד?קו?ת. ח?ט?אנו? ל?פ?נ?יך? ר?ח?ם ע?ל?ינו? " .
סיור מיוחד בשעות הערב המאוחרות, בסמטאות ירושלים, בין עשרת ימי תשובה .
סיור הכולל תצפיות גגות ובקור בבתי הכנסת עתיקים ברובע
נשמע על תפילות ומנהגים של העדות השונות.
קולו של השופר מרחבת הכותל יפתח את שערי שמים לתפילה ובקשה.